Кыргызстанда микро жана чакан бизнеске колдоо кѳрсѳткѳн микрокредиттик компания катары «Элет-Капитал» компаниясы 2005-жылдын 29-сентябрында ишке киришкен.

Учурда Компания Жабык акционердик коом формасында түзүлүп, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишмердүүлүк жүргүзгѳн жана  2 093 344 115 сом насыя портфели менен 22 427 активдүү кардары бар адистетиштирилген микрофинансылык мекеме болуп эсептелет.

«Элет-Капитал» компаниясы 245гѳ жакын кызматкер эмгектенген 21 тейлѳѳ кеӊсесин камтыган кеӊири филиалдык тармакка ээ.

Топтолгон ийгиликтүү тажрыйбасы, ишмердүүлүгүндѳ эл аралык практикаларды колдонуусу жана бизнес-процесстерди үзгүлтүксүз мыктылап туруусу, кардарларга жоопкерчиликтүү мамиле жасоосу МФКнын ѳлкѳдѳгү алдыӊкы мекемелердин катарына кошулуусун камсыздады.

Насыя операциялары Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын 30.03.2018-жылдагы №013, №013/1 лицензияларынын негизинде ишке ашырылат.
Кызматкерлердин саны
 
Иштеп жаткан кеңселердин саны
 
Насыя портфели, млн.сом
 
Активдүү кардарлар