Алуучунун банкы: "ДКИБ-М.Горький" ЖАК филиалы
БИК: 118006
Эсептешүү эсеби: 1181000500177527
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА
Алуучунун банкы: РСК Банк ААК Бишкек филиалы
БИК: 129052
Эсептешүү эсеби: 1290523130022780
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

 

Алуучунун банкы: "Азия банкы" ЖАК филиалы
БИК: 111002
Эсептешүү эсеби: 1110205020256461
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА
Алуучунун банкы: "Кыргызстан КБ" ААК Учкун филиалы
БИК: 103005
Эсептешүү эсеби: 1030520007001148
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

 

Алуучунун банкы: "Оптима Банк" ААК Бишкек ш., №2 филиалы
БИК: 109012
Эсептешүү эсеби: 1091225240090194
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА
Алуучунун банкы: "Кыргыз Инвестициялык-Кредит Банкы" ЖАК
БИК: 128001
Эсептешүү эсеби: 1280016033395796
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

 

Алуучунун банкы: "Дос-Кредобанк" ААК Берекет филиалы
БИК: 121008
Эсептешүү эсеби: 1212000200184176
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

Алуучунун банкы: РСК Банк ААК Бишкек филиалы
БИК: 129052
Эсептешүү эсеби: 1290523130414521
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК Бишкек филиалы
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА
Алуучунун банкы: "ДКИБ-М.Горький" ЖАК филиалы
БИК: 118006
Эсептешүү эсеби: 1180000129310102
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК Бишкектеги филиалы
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

Алуучунун банкы: "Кыргызстан КБ" ААК Каракол филиалы
БИК: 103009
Эсептешүү эсеби: 1030920000065384
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК Каракол филиалы
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

Алуучунун банкы: "Кыргызстан КБ" ААК Беловодское филиалы
БИК: 103024
Эсептешүү эсеби: 1032420000038939
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК Беловодское филиалы
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

Алуучунун банкы: "Оптима Банк" ААК Бишкектеги Борбордук филиалы
БИК: 109018
Эсептешүү эсеби: 1091805196230274
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК Аламүдүн филиалы
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

Алуучунун банкы: "Кыргызстан КБ" ААК Сокулук филиалы
БИК: 103029
Эсептешүү эсеби: 1032920000003246
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК Сокулук филиалы
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

Алуучунун банкы: "Оптима Банк" ААК Кара-Балта филиалы
БИК: 109005
Эсептешүү эсеби: 1090525096580165
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК Кара-Балта филиалы
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

Алуучунун банкы: "Кыргызстан КБ" ААК Токмок филиалы
БИК: 103004
Эсептешүү эсеби: 1030420000006097
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК Токмок филиалы
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

Алуучунун банкы: "Оптима Банк" ААК Кант филиалы
БИК: 109019
Эсептешүү эсеби: 1091925099930191
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК Кант филиалы
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

Алуучунун банкы: "РСК Банк" Кемин ш. ААК Кемин филиалы
БИК: 129006
Эсептешүү эсеби: 1290063130405484
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК Токмок филиалы
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

Алуучунун банкы: "Оптима Банк" ААК Ош филиалы
БИК: 109003
Эсептешүү эсеби: 1090325142250121
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК Ош филиалы
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

Алуучунун банкы: "Бакай Банк" ЖАК Ѳзгѳн филиалы
БИК: 124024
Эсептешүү эсеби: 1245020000022487
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК Ѳзгѳн филиалы
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

Алуучунун банкы: "Капитал банк" ААК Араван филиалы
БИК: 115005
Эсептешүү эсеби: 1150000014626579
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК Араван филиалы
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

Алуучунун банкы: "ДКИБ-Жалал-Абад" ЖАК филиалы «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» ЖАК Бишкек ш.
БИК: 118007
Эсептешүү эсеби: 1180000077504523
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК Жалал-Абад филиалы
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

Алуучунун банкы: "Кыргызстан КБ" ААК Нарын филиалы
БИК: 103012
Эсептешүү эсеби: 1031220000011839
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК Нарын филиалы
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

Алуучунун банкы: "Кыргызстан КБ" ААК Базар-Коргон филиалы
БИК: 103026
Эсептешүү эсеби: 1032620000044364
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК Жалал-Абад филиалы
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

Алуучунун банкы: «Халык Банк Кыргызстан» ААК Кара-Суу филиалы
БИК: 125010
Эсептешүү эсеби: 1251020000550738
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК Кара-Суу филиалы
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

Алуучунун банкы: "Бай Тушум Банк" ААК Жалал-Абад филиалы
БИК: 137007
Эсептешүү эсеби: 1373060001237213
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК Кербен филиалы
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

Алуучунун банкы: "Бакай Банк" ААК Кочкор-Ата филиалы
БИК: 125010
Эсептешүү эсеби: 1251020000550738
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК Кочкор-Ата филиалы
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

Алуучунун банкы: "Оптима Банк" ААК Кызыл-Кия филиалы
БИК: 109021
Эсептешүү эсеби: 1092106910980216
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК Кызыл-Кия филиалы
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

Алуучунун банкы: "Бакай Банк" ААК Нарын филиалы
БИК: 124009
Эсептешүү эсеби: 1240020000701840
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК Нарын филиалы
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА

Алуучунун банкы: "Капитал банк" ААК Ош филиалы
БИК: 115002
Эсептешүү эсеби: 1150000015269409
Алуучу: "Элет-Капитал" МФК ЖАК Ош филиалы
Багыты: Насыя тѳлѳѳ (Насыянын коду жана зайым алуучунун ФАА — милдеттүү)
Милдеттүү: Зайым алуучунун ФАА