Компаниянын кеңсесине келбей, биздин өнөктөштөрүбүздүн төлөм терминалдары аркылуу кредитти төлөп кутулуу ЫҢГАЙЛУУ.

Көрсөтүү

-ТӨЛӨМ ТЕРМИНАЛДАРЫ

1. Экрандын менюсунан төлөм тутумдарынын операторлорунун терминалдарынан же издегич боюнча сиз “Элет-Капитал” МФКнын кызмат көрсөтүүсүн табуу зарыл.

2. Кредиттик келишимдин номерин киргизүү жана экрандагы маалыматтын Карыз алуучунун инициалдары (ФАА) менен шайкештигине ишенүү.

3. Төлөп кутулуу суммасын төлөм терминалынын акча кабыл алгычына салуу жана операция аягына чыкканда төлөм терминалынан чекти алуу.


Үйдөн чыкпай, биздин өнөктөштөрүбүздүн мобилдик тиркемелери жана электрондук капчыктары аркылуу кредитти ЫҢГАЙЛУУ жана ТЕЗ төлөп кутулуу.

- ЭЛКАРТ ТӨЛӨМ КАРТАЛАРЫ

1. “Элкарт мобайл” мобилдик тиркемесинен, “Микрофинансалык кызмат көрсөтүүлөрү” менюсунан сиз “Элет-Капитал” МФКсын тандооңуз керек.

2. Бет эсеби талаасына кредиттик келишимдин номерин киргизүү, карыз алуучунун ФАА текшерүү жана кредитти төлөп кутулуу суммасын киргизүү.

3. Кредитти төлөп кутулуу ийгиликтүү өткөнүнө жана электрондук чек түзүлгөнүнө ынануу.

- “О! ДЕНЬГИ”, “BALANCE.KG”, “MEGAPAY”, «ЭЛСОМ»

1. Сиз электрондук капчыктын (“О!Деньги”/ “Balance.kg” / “MegaPay” / “Элсом”) тиркемесине кирүүнүз жана кредиттерди төлөп кутулууларды кабыл алуу боюнча кызмат көрсөтүүнү табууңуз жана “Элет-Капитал” МФКсын тандооңуз керек.

2. Кредиттик келишимдин номерин жана кредитти төлөп кутулууга сумманы киргизүү

Көрсөтүү

- КАССАЛАР

1. Компаниянын филиалдарынын жана коммерциялык Банктардын бөлүмдөрүнүн кассалары аркылуу кредитти төлөп кутулуу Компаниянын жана Банктын кардарларды эсептик-кассалык тейлөө боюнча жол-жоболоруна ылайык жүргүзүлөт

2. Сиз кредитти төлөп кутулуу боюнча операцияны тариздөө үчүн кредиттик келишимдин номерин туура атооңуз жана төлөө жөнүндө кввитанцияны сактооңуз зарыл.

3. “Элет-Капитал” МФКнын эсептешүү эсептеринин реквизиттери