Филиалдын жаңы адреси

ЖАК МФК«Элет-Капитал» Аламүдүн филиалы көчүп кеткендигине байланыштуу төмөндөгү дарек боюнча жайгашкандыгын билдиребиз.

📲 0772 07 12 21
📲 0770 44 57 88
📲 0770 54 23 23

"Элет-Капитал" МФК ЖАК
📲 +996 (312) 62 10 07
📲 +996 (777) 93 38 11
📲 +996 (550) 93 38 11
📲 +996 (701) 93 38 11