Менеджерлик вакансия ачтык

Биздин компания бир ордунда турбайт, тынымсыз өсүп, өнүгүп жатат. Кочкор-Ата шаарында жаңы филиалына менеджерлик вакансия ачтык.
Кенен маалымат