16 ЖЫЛ! БИРГЕ!

logo
 • 0 (550,701,777) 933811

 • elet@elet.kg

 • БАШКЫ КЕҢСЕ

 • Бишкек ш., Москва кѳч.,125

 • 08:30 - 17:30

 • Дүйшѳмбү-Жума

 • 0 (550,701,777) 933811

 • elet@elet.kg

 • БАШКЫ КЕҢСЕ

 • Бишкек ш., Москва кѳч.,125

 • 08:30 - 17:30

 • Дүйшѳмбү-Жума

 • 0 (550,701,777) 933811

 • elet@elet.kg

 • БАШКЫ КЕҢСЕ

 • Бишкек ш., Москва кѳч.,

 • 08:30 - 17:30

 • Дүйшѳмбү-Жума

Урматтуу кардарлар

Эгерде сиз сурооңузга жооп таба албасаңыз, анда биздин "Байланыш маалыматтар" бөлүмүн же кандайдыр бир ыңгайлуу байланыш ыкмасын колдонуңуз.

КАРЫЗ АЛУУЧУНУН ЭСКЕРТКИЧИ

Өтүнүч, насыя берүү боюнча кыскача маалымат менен таанышып чыгыӊыз.

ДОКУМЕНТТИ ЖҮКТӨП АЛУУ

НАСЫЯ КАЛЬКУЛЯТОРУ

сом.
 
1 млн.
2 млн.
 
 
0
3 млн.
ай
 
12
24
36
48
 
 
0
60
% жыл.
 
25
30
35
 
 
20
40

Калькулятордук эсептѳѳлѳр болжолдуу аткарылды. Насыянын толук баасы жана аны тѳлѳѳнүн ѳлчѳмдѳрү тууралуу толук маалыматты Компаниянын насыя боюнча адисинен алсаӊыз болот.

Насыянын толук баасы сом.
Бериле турган сумма:
Насыялоо мѳѳнѳтү:
Айлык тѳлѳм:
Тѳлѳмдѳрдүн жалпы суммасы:
Ашыкча тѳлѳм:
Ашыкча тѳлѳмдүн пайызы:
Ашыкча тѳлѳм менен бериле турган сумманын катышы
Айлык тѳлѳмдѳрдѳгү пайыздар менен негизги карыздын катышы