16 ЖЫЛ! БИРГЕ!

logo
 • 0 (550,701,777) 933811

 • elet@elet.kg

 • БАШКЫ КЕҢСЕ

 • Бишкек ш., Москва кѳч.,125

 • 08:30 - 17:00

 • Дүйшѳмбү-Жума

 • 0 (550,701,777) 933811

 • elet@elet.kg

 • БАШКЫ КЕҢСЕ

 • Бишкек ш., Москва кѳч.,125

 • 08:30 - 17:00

 • Дүйшѳмбү-Жума

 • 0 (550,701,777) 933811

 • elet@elet.kg

 • БАШКЫ КЕҢСЕ

 • Бишкек ш., Москва кѳч.,

 • 08:30 - 17:00

 • Дүйшѳмбү-Жума

КАРЫЗ АЛУУЧУНУН ЭСКЕРТКИЧИ

Өтүнүч, насыя берүү боюнча кыскача маалымат менен таанышып чыгыӊыз.

ДОКУМЕНТТИ ЖҮКТӨП АЛУУ

Кѳӊүл бургула!

Кардарлардын убактысын, күч-кубатын жана каражаттарын үнѳмдѳѳ максатында «Элет-Капитал» МФК ЖАК скорингди колдонуу менен тез насыя берүүнүн жѳнѳкѳйлѳтүлгѳн системасын активдүү колдонуп келет. Эгер Сиздин насыялык таржымалыңызда А дан В га чейинки рейтинг аныкталса, анда Сиз бир сааттын ичинде жубайыӊыздын/жолдошуӊуздун макулдугу жана жашаган жерден маалымкат жок эле насыя ала аласыз. Насыялык таржымал тууралуу маалымат «Ишеним» насыялык бюросунан алынат. Ѳзүӊүздүн рейтингиӊизди – скор баллыӊызды билиш үчүн биздин филиалдарыбыздын бирине кайрылсаӊыз болот.

Насыянын максималдуу суммасы – биринчи жолу алып жаткандар үчүн да, кайталап алгандар үчүн да 100 000 сом.

Толугураак маалымат алуу үчүн тѳмѳнкү номерлерге кайрылсаӊыз болот:


+996 (312) 62 10 07; +996 (777) 93 38 11; +996 (550) 93 38 11; +996 (701) 93 38 11

Насыяларды
тѳлѳѳ


image

Насыя
алгансызбы?


image

МИЛЛИАРД сомдук насыялык портфель!


image

Бүткүл дүйнѳлүк аманат күнү


image

БАРДЫК МАКСАТТАР ҮЧҮН НАСЫЯЛАР

НАСЫЯЛАР КАНТИП ИШТЕЙТ

Ийгилик окуялары