22

бан 2 кг

Насыянын суммасы, сом:
Насыянын мѳѳнѳтү, ай:
Пайыздык чени, жылдык:
ТѲЛѲМДѲРДҮН ЖАЛПЫ СУММАСЫ, СОМ
0
Насыянын суммасы:
0
Айлык тѳлѳм:
0
Толук маалыматты көрсөтүү

*Калькулятордук эсептѳѳлѳр болжолдуу аткарылды.

Көбүрөөк маалымат алуу үчүн насыя адисиңизге кайрылыңыз.

ОНЛАЙН КРЕДИТ
онлайн тез кредиттер
 • мөөнөтү: 6 айга чейин
 • пайыздык чени: айына 5%
 • суммасы: 15 000 сомго чейин
   
15миң
сомго чейин
АЙЛЫККА ЧЕЙИН
эмгек акыны эске алуу менен күрөөсүз
 • мөөнөтү: 24 айга чейин
 • пайыздык чени: жылына 36% дан 40% га чейин
 • суммасы: 100 000 сомго чейин
100миң
сомго чейин
ЭЛЕТ НАСЫЯЛАРЫ
айыл жери үчүн, кыймылсыз мүлк күрөөсүз
 • мөөнөтү: 36 айга чейин
 • пайыздык чени: жылына 34% дан 40% га чейин
 • суммасы: 400 000 сомго чейин
400миң
сомго чейин
ЖЕТКИЛИКТҮҮ
күрөөсүз насыя
 • мөөнөтү: 36 айга чейин
 • пайыздык чени: жылына 34% дан 40% га чейин
 • суммасы: 400 000 cомго чейин
   
400миң
сомго чейин
ЭЛЕТ-КУРУЛУШ
турак жай курууга жана оңдоого
 • мөөнөтү: 60 айга чейин
 • пайыздык чени: жылына 27% дан 40% га чейин
 • суммасы: 1 500 000 сомго чейин
1,5млн.
сомго чейин
КАМСЫЗДАЛГАН
кыймылсыз мүлк күрөөсү менен
 • мөөнөтү: 60 айга чейин
 • пайыздык чени: жылына 26% дан 30% га чейин
 • суммасы: 3 000 000 сомго чейин
3,0млн.
сомго чейин
28 Март 2024

Verband der Privaten Bausparkassen e. V. и ЗАО «Микрофинансовая Компания «Элет-Капитал» подписали меморандум о сотрудничестве

Берлин, 14 марта 2024 г.

Меморандум является подтверждением доброй воли и выражает намерение Сторон сотрудничать в области системы аккумулирования жилищно-строительных сбережений и жилищного финансирования физических лиц.

1710346758478

09 Август 2023

«Элет-Капитал» МФК «Белек сертификаты» акциясын баштады!

caution

Урматтуу кардарлар, «Белек сертификаты» акциясынын башталганы жөнүндө билдиргенибизге кубанычтабыз, акция 2023-жылдын 10-августунан 2023-жылдын 10-октябрына чейин созулат.

Биз сиздин кыялыңызды ишке ашырууга жардам беребиз

Кардарларды тейлѳѳ муктаждыктар менен тѳлѳѳ жѳндѳмдүүлүгүн баалап чыгуудагы калыс жана кесипкѳй мамиле менен катар, ѳз ара ишенимге, чынчылдыкка жана сый-урматка негизделген.